Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Phần III: Các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực kế toán quốc tế

    Trang nhan duoc file cua Thang roi, minh se doc co gi thac mac minh se hoi ban nhe, cam on ban rat nhieu.
  2. T

    Phần III: Các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực kế toán quốc tế

    Thang oi Chao Thang, Minh la Trang, hien dang lam cho mot cong ty dich vu ke toan cua Nhat. Ban co the vui long gui cho minh nhung van ban ve IAS khong?Cam on ban nhieu nhe. Email cua minh la alianguyen@yahoo.com.