Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Hoá đơn VAT 5% đổi thành 10% có sao không?

    Theo mình được biết thì trong trường hợp áp sai thuế suất thì lỗi hoàn toàn thuộc người bán. Do vậy về phía công ty bạn sẽ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm liên đới gì gì hết. Hơn nữa, công ty kia phải chịu truy thu phần thuế VAT thiếu do họ đã tính sai cho cơ quan thuế mà không có quyền...