Kết quả tìm kiếm

  1. R

    thuế GTGT

    giúp em với cho Rita hỏi về phần hạch toán thuế GTGT theo một số vấn đề sau: Hàng hoá là loạ hàng chịu thuế GTGT, TS 10% 1. Cty mình sẽ mua hàng của khách hàng và ghi treo công nợ, công ty mình sẽ được chiết khấu khi trong 2 trường hợp là: mua nhiều hàng hoá hoặc thanh toán sớm hơn hạn thanh...