Kết quả tìm kiếm

  1. D

    DN được hưởng khuyến mại có phải phát hành HĐ VAT?

    các bác ơi, vui lòng chỉ cho em biết nếu việc khuyến mại như trên thì doanh nghiệp đi khuyến mại hạch toán phần khuyến mại đó như thế nao? (bút toán ý )