Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Chi phí lãi vay được vốn hóa_

  Theo ý kiến tôi:Nếu hạch toán chi phí đi vay được vốn hoá vào Tk 635 trong trường hợp này, khi đó cuối kỳ kế toán, theo nguyên tắc phải kết chuyển chi phí sang tài khoản liên quan. Giá trị sản phẩm dở dang không phản ánh phần chi phí này, khi đó giá trị của tài sản khi hoàn thành từ việc sử...
 2. T

  Giúp tôi với

  Cảm ơn nhiều, nhưng ở nơi tôi ở không có cục Hải quan, nên muốn hỏi bạn nào có mẫu biểu thì gửi giúp tôi theo địa chỉ mail "thuhien@yahoo.com". Cảm ơn.
 3. T

  Yahoo Messenger Beta: Không giới hạn với Calling

  khi có thông tin về vấn đề này, hãy gửi cho mình với nhé( thuhien_gt@yahoo.com)
 4. T

  help me plzzzzzzzzzz!!!

  có đây Bạn có thể tìm mua cuốn sách hướng dẫn về chế độ chứng từ và sổ kế toán năm 2004, bìa quyển màu xanh.Hoặc có thể có ở cuốn "Hệ thống kế toán" năm 2005 màu nâu ở các hiệu sách (lớn)."- nhưng hơi đắt".
 5. T

  Giúp tôi với