Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Góp vốn bằng tài sản vào công ty có được khấu trừ không?

    Chào các anh (chị). Các anh (chị) cho em hỏi chút nhé. 1 thành viên trong công ty góp vốn bằng tài sản (đất + nhà) vào công ty. Tài sản góp vốn ấy có được khấu hao không? Nếu được khấu hao thì phải làm thủ tục như thế nào? Thanks nhiều
  2. N

    Giảm giá trị công trình xây lắp

    Chào bạn. Đơn vị mình cũng gặp vào tình huống như đơn vị bạn. và Minh cũng hởi tư vấn của cán bộ thuế và được tư vấn vẫn xuất hoá đơn giảm bình thường và gi do giam do quyết toán số .. ngày... và khi kê khai thue bàn điều chỉnh giảm là ok. Chúc thành công.