Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Góp vốn bằng tài sản vào công ty có được khấu trừ không?

    Chào các anh (chị). Các anh (chị) cho em hỏi chút nhé. 1 thành viên trong công ty góp vốn bằng tài sản (đất + nhà) vào công ty. Tài sản góp vốn ấy có được khấu hao không? Nếu được khấu hao thì phải làm thủ tục như thế nào? Thanks nhiều