Kết quả tìm kiếm

  1. N

    kiểm kê hàng tồn kho

    Theo mình nếu thừa trong định mức thì mình không cần xử lý gì cả.Chỉ khi nào vượt định mức thì mình mới xử lý Nợ tk 152 Có tk 338 ( phần thừa ngoài định mức)