Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Về nợ thuế GTGT hàng nhập khẩu

    Công ty mình là công ty nhập khẩu hàng hóa. Ví dụ: 01/05/2011, công ty mình nhập 1 lô hàng, trị giá hàng hóa là 100.000.000đ. Thuế nhập khẩu là 10.000.000đ, thuế GTGT hàng nhập khẩu 11.000.000đ. Đến 01/06/2011, công ty mình mới đóng thuế nhập khẩu và thuế GTGT HNK. Nhờ mấy bạn hướng dẫn cho...
  2. H

    Cách ghi hóa đơn khi có hàng khyến mãi

    Công ty mình có đặt 500 áo thun dùng để khuyến mãi cho khách hàng (giá 50.000đ/cái). Công ty mình có chính sách như khách hàng nào mua hàng hóa trị giá trên 50tr thì sẽ được khuyến mãi 5 cái áo thun. Trường hợp như vậy mình có phải đăng ký với cơ quan thuế chương trình khuyến mãi này hay k? Trên...