aritosoft

  1. aritosoft

    HRM [Arito][AriStaff] Phần mềm quản lý nhân sự chấm công, tiền lương... nền WEB, nhanh, tiện, thông minh

    Công ty Giải pháp công nghệ Arito xin giới thiệu phần mềm quản lý Nhân sự, chấm công, tính lương AriStaff 1. Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương nhân viên - Trên nền tảng web đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ - Quản lý thông tin nhân viên, truy vấn nhanh thông tin nhân viên. Hồ sơ sơ...