asiasoft

  1. H

    PHẦN MỀM KẾ TOÁN ASIASOFT

    Phần mềm kế toán ASIASOFT Hiện nay, ASIA cung cấp cho khách hàng 3 dòng sản phẩm chính, đó là: + Asia Enterprise: Phần mềm quản trị doanh nghiệp. + Asia Standard: Phần mềm kế toán chỉnh sửa theo yêu cầu. + Simba Accounting: Phần mềm kế toán phổ biến. Simba Accounting là phiên bản phần mềm đóng...