bct gia re

  1. J

    dịch vụ giá rẻ làm báo cáo tài chính tại tphcm uy tín nhất

    - Cân đối lãi – lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, gồm: – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo kết quả kinh doanh – Thuyết minh báo cáo tài chính – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Bảng cân đối phát sinh các tài khoản NHỮNG LỢI ÍCH KHI BẠN ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI. Chữ tín luôn được đặt lên...
  2. J

    làm bctc giá rẻ 2016 miễn phí giải trình với cqt tại tphcm (sài gòn)

    1. Kiểm tra toàn bộ tính hợp lý, hợp lệ của từng chứng từ 2. Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 3. Lập báo cáo tạm tính thuế TNDN hàng quý 4. Hoàn thiện sổ sách từng tháng theo đúng chuẩn mực kế toán, doanh nghiệp có thể theo dõi hàng tồn của mình từ bảng...