bình dương

  1. B

    Nhận làm BC thuế, BCTC, hoàn thiện sổ sách, đăng ký BHXH tại HCM, Bình Dương

    Nhận làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách, thành lập HS ban đầu, đổi GPKD,... Vv. Làm kế toán trên phần mềm chuyên nghiệp. Kinh nghiệm 7 năm làm kế toán tổng hợp, Tư vấn thuế miễn phí.. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán quy định. Làm...