chữ ký số new ca

  1. M

    Đăng ký mới chữ ký số 3 năm chỉ còn 1.700.000

    Hỗ trợ doanh nghiệp Với trách nhiệm kết hợp với cơ quan thuế triển khai hệ thống: - khai báo thuế qua mạng internet - khai báo tờ khai hải quan qua mạng - khai báo bảo hiểm xã hội qua phần mềm iBHXH - dịch vụ hóa đơn điện tử KHUYẾN MÃI MỚI 2.790.000 VNĐ Giảm còn 1.600.000 VNĐ/ 3 Năm/ Đăng ký...
  2. C

    Khuyến mãi chữ ký số New Ca tháng 4

    CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AN GIA KHUYẾN MÃI CHỮ KÝ SỐ THÁNG 4 dành cho các Doanh nghiệp gia hạn hoặc chuyển đổi như sau: - Gói 3 năm tặng 1 năm: Chỉ thanh toán 1.100.000đ Hóa đơn VAT: 2.200.000đ - Gói 2 năm tặng 1 năm: Chỉ thanh toán 900.000đ Hóa đơn VAT: 1.700.000đ - Gói 1 năm tặng 1 năm...