chinh phuc dinh cao

  1. V

    Những điều đọng lại sau vòng 3 - cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài

    Những điều đọng lại sau vòng 3 - Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp KT KT TC :x Vì quá nhiều điều muốn nói nên chơi kiểu gạch đầu dòng ;)) 1. Trước hết phải khẳng định 26/4 là ngày quá may mắn. - Sự mệt mỏi hiện rõ do thiếu ngủ, đi nhiều. - Làm được bài kiểm tra TCQT trog khi chẳng biết...