chứng chỉ hải quan

  1. T

    Mở lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử chuẩn Vnaccs tại TP HCM

    Mở lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Là một trong những đơn vị đầu tiên và uy tín trong lĩnh vực đào tạo. Là công ty đầu tiên được Bộ xây dựng...
  2. T

    không có gì

    một hai ba bốn