chứng chỉ hành nghề kế toán

  1. P

    Những đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc

    Những đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi bản dự thảo về Luật Kiến trúc mới nhất xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, có nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, để quản lý hoạt...
  2. M

    Công ty Dịch Vụ Kế Toán cần hợp tác để đủ điều kiện kinh doanh hành nghề

    Chào tất cả mọi người Hiện công ty mình đã hoạt động được 3 năm ở TPHCM và đã đi vào ổn định với lượng khách hàng ngày càng tăng. Trước đó có hợp tác với một người để đủ điều kiện xin hành nghề kế toán. Nhưng bây giờ người đó rút nên công ty mình đang cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước 2018...