chứng chỉ quản lý nhà nước

  1. N

    khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại hà Nội, TP HCM, ...

    Thông báo tuyển sinh Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Mọi chi tiết xin liên hệ: Holine: 0969 86 86 44 (Ms Huệ) Mail: huent@giaoducvietnam.edu.vn Skype: huemanh9495 Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị...
  2. N

    khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

    Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính Mọi chi tiết xin liên hệ: Holine: 0969 86 86 44 (Ms Huệ) Mail: huent@giaoducvietnam.edu.vn Skype: huemanh9495 Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác...