chứng nhận haccp

  1. Ms My - Vinacontrol

    Chứng nhận HACCP/ISO 22000 cho đơn vị sx/kinh doanh thực phẩm

    CHỨNG NHẬN HACCP UY TÍN ? Trong những năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã ngày càng trở nên nghiêm trọng và được chính phủ ở nhiều quốc gia quan tâm thực hiện. Hầu hết các tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã nhận biết rõ ràng hơn về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn...