chứng nhận hợp quy

 1. Ms My - Vinacontrol

  CHỨNG NHẬN HỢP QUY (CR) DỆT MAY --- Doanh nghiệp kinh doanh hàng may mặc cần lưu ý !

  THỜI ĐIỂM VÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP BẮT TAY VÀO THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY DỆT MAY Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, QCVN 01:2017/BCT; Thông tư...
 2. Ms My - Vinacontrol

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẢI, QUẦN ÁO VỀ VN VÀ THÔNG TƯ 21/2017/BCT;

  Căn cứ pháp lý: Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, QCVN 01:2017/BCT; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Đơn vị cần chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt...
 3. Ms My - Vinacontrol

  Quy định mới cho hàng dệt may NK -- Chứng nhận/công bố hợp quy (CR)

  Kính gửi Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam; V/v: Chứng nhận hợp quy hàng dệt may Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản...