cho thuê chứng chỉ hành nghề kế toán

  1. M

    Công ty Kế toán tại TPHCM cần hợp tác với người có chứng chỉ kế toán

    Chào tất cả mọi người Hiện công ty mình đã hoạt động được 3 năm ở TPHCM và đã đi vào ổn định với lượng khách hàng ngày càng tăng. Trước đó có hợp tác với một người để đủ điều kiện xin hành nghề kế toán. Nhưng bây giờ người đó rút nên công ty mình đang cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước 2018...
  2. M

    Công ty Dịch Vụ Kế Toán cần hợp tác để đủ điều kiện kinh doanh hành nghề

    Chào tất cả mọi người Hiện công ty mình đã hoạt động được 3 năm ở TPHCM và đã đi vào ổn định với lượng khách hàng ngày càng tăng. Trước đó có hợp tác với một người để đủ điều kiện xin hành nghề kế toán. Nhưng bây giờ người đó rút nên công ty mình đang cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước 2018...