chứng chỉ kế toán hcsn

 1. linhlinh09

  học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu?

  Học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu Căn cứ vào Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 * Lớp học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh Thi...
 2. G

  Học lớp KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ở Hồ Chí Minh

  Khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh Thi cấp chứng chỉ của Học viện Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí học lại,thi lại, bảo lưu) Căn cứ vào Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính - sự...
 3. G

  Học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại tphcm,hn

  Học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại tphcm,hn Đào tạo khóa học Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Thi cấp chứng chỉ của Học viện Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí học lại,thi lại, bảo lưu) Căn cứ vào Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về...