chuyen vien

  1. T

    Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

    Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. 1. Mục đích chung...
  2. G

    Đào tạo, cấp chứng chỉ Bd qlnn ngạch chuyên viên

    Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên ( chương trình đào tạo theo khung của Bộ Nội Vụ) Chi tiết khóa học anh chị liên hệ Đt/ Fb/ Zalo : 0938 86 86 50( Thu Hoài) Skype/ Mail : hoaint@giaoducvietnam.edu.vn Page: www.facebook.com/Đào-tạo-cấp-chứng-chỉ-Quản-lý-nhà-nước-1606094689684147/...