chuyển địa điểm kinh doanh

  1. Đ

    Thủ tục cần làm khi chuyển địa điểm kinh doanh

    Thủ tục cần làm khi chuyển địa điểm kinh doanh. Khi doanh nghiệp thay địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi thông tin đăng ký thuế,… thì cần làm những thủ tục gì, hồ sơ gồm những gì? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. Theo điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC...