chuyển đổi công ty

  1. Đ

    Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

    Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần có nhiều phương thức chuyển đổi khác nhau. Sau đây, Tư Vấn Luật xin cung cấp cho Qúy khách hàng những trình tự, thủ tục cần thiết trong quá trình chuyển đổi công ty. Phương thức chuyển đổi : Chỉ chuyển đổi loại hình Công...