công ty chỉ phẫu thuật cpt

  1. Phần mềm FAST

    Triển khai thành công giải pháp Fast Business Online tại Công ty Chỉ Phẫu Thuật CPT

    Các điểm nổi bật về dự án triển khai giải pháp Fast Business Online tại Công ty TNHH Chỉ Phẫu Thuật CPT, một trong những đơn vị tiên phong sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao tại Việt Nam. Tóm tắt dự án Giải pháp triển khai: Fast Business Online (FBO) Lĩnh vực: Thiết bị y tế Phân hệ triển...