công ty konoike vina

  1. Phần mềm FAST

    Triển khai thành công giải pháp ERP cho Công ty Konoike Vina

    Các điểm nổi bật về dự án triển khai giải pháp ERP tại Công ty Konoike Vina - nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ forwarding, logistics tại Việt Nam. Tóm tắt dự án Giải pháp triển khai: Fast Business Online (FBO) Lĩnh vực: forwarding & logistics Phân hệ triển khai: Kế toán, Quản lý kho & tính...