cứu giúp cứu giúp

  1. V

    Other Cứu giúp cứu giúp

    Mình cần anh em ra tay cứu giúp vụ ni Mình làm file tồn kho hàng hóa gồm 1 sheet kho tổng, 1 sheet kho số 1, 1 sheet kho số 2, 1 sheet kho số 3 Điều đáng nói là mình cần code lệnh hoặc hàm kiểm soát số lượng xuất Ví dụ mình nhập hàng từ kho tổng sang kho số 1, số 2, số 3 nhưng làm sao khi nhập...