địa chỉ học kế toán trưởng hành chính sự nghệp

  1. N

    Địa chỉ học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp chất lượng nhất

    Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Mọi chi tiết xin liên hệ: Holine: 0969 86 86 44 (Ms Huệ) Mail: huent@giaoducvietnam.edu.vn Skype: huemanh9495 Chương trình “Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp” gồm 10 chuyên đề (Thông tư số199/2011/TT-BTCcủa Bộ tài chính ban hành và được...