dai ly thue

  1. T

    Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Đại Lý Thuế VTAX

    Chúng tôi - Công ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Việt Nam (Đại Lý Thuế VTAX) là một trong những đại lý thuế đầu tiên được Cục thuế TP.HCM xác nhận đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ thủ tục về thuế, cấp phép hoạt động, đăng trên website của Tổng cục thuế. Đại Lý Thuế VTAX là thành viên của Hội Tư...