daotaoketoan

  1. N

    Tìm lớp kế toán online uy tín

    Mình ở Bắc Giang, đang cần tìm lớp học kế toán nhà hàng online vì ở gần chỗ mình ở không có trung tâm, mình lại ngại xuống Hà Nội. Mình chưa có kiến thức kế toán và học để về làm cho gia đình, ai biết chỗ nào dạy tốt mà có đò tạo online thì chỉ...