##daotaoketoan

  1. T

    Tìm lớp học kế toán thực hành tại Hà Nội

    Chào mọi người/ Mình là sinh viên sắp tốt nghiệp ngành kế toán. Tuy nhiên, mình cảm thấy chương trình học ở trường còn nặng về lí thuyết, không được tiếp xúc nhiều với thực tế. Vì vậy mình muốn đăng kí một lớp học kế toán thực hành để khi đi xn việc...