dạy kế toán tại nhà

  1. M

    GIA SƯ KẾ TOÁN 1 KÈM 1 THEO YÊU CẦU Liên hệ - SĐT: 036.425.9550

    KHÓA HỌC DẠY KÈM KẾ TOÁN 1 KÈM 1 THEO YÊU CẦU Liên hệ - SĐT: 036.425.9550 Tên tôi là Nguyễn Thiên Lý. Tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc Dân với hiện tại tôi đang làm kiểm toán và tư vấn kế toán thuế, làm kế toán thuế cho khách hàng ở nhiều loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH dịch vụ kế toán...
  2. lephuonglinh9

    tìm người dạy kèm kế toán tổng hợp tại hà nội

    Tìm người dạy kèm kế toán tổng hợp tại hà nội Kế toán là gì? Học kế toán cần học những gì? Bạn hiểu gì về kế toán? Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh...