dạy lập báo cáo

  1. 3

    Nhận dạy kèm lập báo cáo tài chính tại Hà Nội

    Nhận dạy kèm lập báo cáo tài chính tại Hà Nội Hiện tại, có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng, chưa tự tin để lên báo cáo tài chínhvà xử lý các khoản chi phí để phù hợp với yêu cầu của nhà quản lý. Với kinh nghiệm 8 năm làm kế toán, làm dịch vụ kế toán và hướng dẫn kế toán thực hành, tôi nhận...