dạy nail

  1. B

    Dạy nail chuyên nghiệp

    DẠY NAIL CHUYÊN NGHIỆP Trong suốt hơn 15 năm hoạt động đào tạo Thẩm Mỹ nói chung, đào tạo Nail nói riêng thì Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ Beaulus luôn là nơi được học viên lựa chọn đầu tiên. Chúng tôi tự hào mỗi năm đào tạo hàng ngàn học viên nail tốt nghiệp đều có việc làm trong và ngoài nước. Tại...