dhc

  1. hoaihc

    TUYỂN-DỤNG Tuyển dụng nhân viên kế toán ngành Logistics

    Công ty DHC đang đẩy mạnh mở rộng quy mô cần tuyển dụng thêm 1 bạn kế toán. Thông tin job như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán do trưởng bộ phận phân công: Tập hợp nhập chi phí trên phần mềm, lên bảng kê gửi debit cho khách hàng, xuất hóa đơn - Phối hợp với các bộ phận...