điện

  1. L

    Other Phần mềm tính tiền điện và in hóa đơn - EMan

    Phần mềm quản lý in hoá đơn tiền điện - EMan (LH: 0906191125) Link download: Google Drive: http://goo.gl/AfXcoa hoặc Mediafire: http://www.mediafire.com/?9kjkbx71gw111 - Bạn cảm thấy việc hàng tháng phải ngồi tính toán tiền điện bằng tay hoặc bảng tính Excel cho hàng loạt các hộ sử dụng...