doanh nghiep nho

  1. J

    nhận báo cáo tài chính tận nơi cho công ty nhỏ ít phát sinh tại thành phố hồ chí minh giá rẻ nhất

    Thực hiện các nhiệm vụ: - Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn. - Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp + thuế giá trị gia tăng; - Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp) - Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước. - Thực hiện quyết toán, báo cáo...