fast business online

  1. Phần mềm FAST

    Triển khai thành công giải pháp ERP Fast Business Online cho Tập đoàn Sun Group

    Các điểm nổi bật của dự án triển khai ERP “dài hơi” cho Sun Group - Tập đoàn Việt Nam có những công trình đẳng cấp sánh ngang tầm quốc tế. Tóm tắt dự án Giải pháp triển khai: Fast Business Online (FBO). Phân hệ triển khai: Kế toán, Mua hàng, Báo cáo quản trị. Lĩnh vực: Du lịch nghỉ dưỡng, Vui...
  2. Phần mềm FAST

    Cảnh báo về vi phạm bản quyền sản phẩm Fast Business Online

    Hiện nay có công ty đang vi phạm bản quyền sở hữu sản phẩm Fast Business Online của Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp - Công ty Phần mềm FAST. Fast Business Online là phần mềm ERP của Công ty Phần mềm FAST, đã được đăng ký và cấp bản quyền số 1656/2012/QTG, từ 12-6-2012, do Cục bản quyền...