fast tuyển dụng

 1. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 30-11-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 2. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình phần mềm kế toán tại TP. HCM (ngày hết hạn 30-11-2018)

  Vị trí tuyển dụng: Vị trí: Lập trình (mới ra trường, có kinh nghiệm, trưởng nhóm). Số lượng: 03. Nơi làm việc: Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, Tp HCM. Ngày hết hạn: 30-11-2018 Mô tả công việc: Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên...
 3. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình phát triển sản phẩm làm việc tại Tp. HCM (hết hạn 31-10-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 4. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 31-10-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 5. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên Telesale tại Tp HCM (hết hạn ngày 31-10-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 6. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-10-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 7. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên trợ lý kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 31-10-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 8. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình viên tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-10-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 9. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình phần mềm kế toán tại TP. HCM (ngày hết hạn 31-10-2018)

  Vị trí tuyển dụng: Vị trí: Lập trình (mới ra trường, có kinh nghiệm, trưởng nhóm). Số lượng: 03. Nơi làm việc: Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, Tp HCM. Ngày hết hạn: 31-10-2018 Mô tả công việc: Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên...
 10. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình phần mềm kế toán tại TP. HCM (ngày hết hạn 30-09-2018)

  Vị trí tuyển dụng: Vị trí: Lập trình (mới ra trường, có kinh nghiệm, trưởng nhóm). Số lượng: 03. Nơi làm việc: Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, Tp HCM. Ngày hết hạn: 30-09-2018 Mô tả công việc: Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên...
 11. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 12. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình viên tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 13. Phần mềm FAST

  FAST tuyển lập trình phát triển sản phẩm làm việc tại Tp. HCM (hết hạn 30-9-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>
 14. Phần mềm FAST

  FAST TUYỂN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI TP HCM

  Vị trí tuyển dụng: Vị trí: Lập trình (mới ra trường, có kinh nghiệm, trưởng nhóm). Số lượng: 03. Nơi làm việc: Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, Tp HCM. Ngày hết hạn: 31-8-2018 Mô tả công việc: Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên ngôn...
 15. Phần mềm FAST

  FAST tuyển nhân viên lập trình tại Tp. HCM (hết hạn 31-7-2018)

  <Ứng tuyển Online tại đây>