giải pháp erp cho công ty sản xuất

  1. Minh Thu Nguyen Thi

    ERP TÁC ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM ERP ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

    TÁC ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM ERP ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG Xin chào các Anh/Chị, Hiện nay, em đang thực hiện một nghiên cứu về: "Tác động của việc áp dụng hệ thống ERP đến kết quả hoạt động SCM của các doanh nghiệp sản xuất". Vì vậy, em cần khảo sát để biết được tác động thực tế đó. Thật...
  2. T

    ERP Cung cấp phần mềm ERP cho các doanh nghiệp sản xuất

    Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp ERP cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, may mặc, sắt thép.... Đầy đủ các phân hệ: + Quản lý mua hàng + Quản lý bán hàng + Quản lý nhân sự + Quản lý tài chính kế toán + Quản lý kinh doanh & CRM + Quản lý dự án...