giải thể doanh nghiệp

 1. Đ

  Giải thể công ty cổ phần

  Hiện nay có rất nhiều các công ty cổ phần được thành lập nhưng trong số đó, không ít doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải giải thể doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của công ty cũng như của người lao động. Tuy nhiên trên thực tế, hồ sơ và thủ tục giải thể công ty khá phức tạp và rắc rối...
 2. Đ

  Thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp

  Thông qua nghị quyết giải thể doanh nghiệp nghị quyết định giải thể doanh nghiệp cần có các nội dung chính sau đây: – Tên, nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp; – Vì sao giải thể; – Thời gian, hồ sơ xóa bỏ hợp đồng và trả các khoản nợ của doanh nghiệp thời hạn trả nợ, thanh lý hợp đồng cấm...
 3. Đ

  Giải thể công ty trong những trường hợp nào?

  Giải thể công ty chính là cách để bảo vệ quyền lợi của công ty cũng như của công nhân trước luật pháp. Đó là sự lựa chọn mà rất nhiều doanh nghiệp khi gặp phải những khó khăn, nan giải không còn cách nào giải quyết được về kinh tế và nhân sự. Khi bắt đầu giải thể, các công ty cần tuân theo những...
 4. Đ

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại điều 201, Luật doanh nghiệp 2014. Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết...
 5. Đ

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại điều 201, Luật doanh nghiệp 2014. Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết...
 6. Đ

  Giải thể doanh nghiệp, các thủ tục và hồ sơ

  Thông qua nghị quyết giải doanh nghiệp nghị quyết định giải thể doanh nghiệp cần có các nội dung chính sau đây: – Tên, nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp; – Vì sao giải thể; – Thời gian, hồ sơ xóa bỏ hợp đồng và trả các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn trả nợ, thanh lý hợp đồng cấm vượt...