giao hang

  1. binhetc

    Thực Phẩm Plaza - Tuyển nhân viên (nhiều vị trí)

    Thông báo tuyển dụng của công ty Thực Phẩm Plaza Đia chỉ: số 56 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0971.988.783 hoặc 043.244.4304 Email: hr@thucphamplaza.com Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi cần tuyển các vị trí như dưới đây. - Tất cả các vị trí sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn và đi làm ngay...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video