hồ chí minh

  1. J

    làm báo cáo tài chính sài gòn giá rẻ - miễn phí in hồ sơ sổ sách kế toán 2017 và 2018

    Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận: - Làm báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN hằng tháng, báo cáo thuế TNDN tạm tính,tình hình sử dụng hóa đơn quý, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính...