hệ thống erp

  1. T

    ERP Cung cấp phần mềm ERP cho các doanh nghiệp sản xuất

    Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp ERP cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, may mặc, sắt thép.... Đầy đủ các phân hệ: + Quản lý mua hàng + Quản lý bán hàng + Quản lý nhân sự + Quản lý tài chính kế toán + Quản lý kinh doanh & CRM + Quản lý dự án...