học bổng

  1. L

    [HCM] UniTrain - Học bổng “Chắp cánh tài năng trẻ 2017” (UNI-YTS)

    1. GIỚI THIỆU Học bổng “Chắp cánh tài năng trẻ 2017” (Young Talent Scholarship) của UniTrain (UNI-YTS) là chương trình thường niên nhằm hỗ trợ mang đến cho những người có định hướng rõ ràng trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Tài chính cơ hội bắt đầu học ACCA và trang bị các kỹ năng nền tảng...