học kế toán sản xuất

  1. C

    LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

    LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI HÀ NỘI Lớp Học kế toán sản xuất - Học phí: 1.400.000đ/hv - Thời gian: 15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30 - Khai giảng:các lớp liên tục trong tháng 8 I> Nội dung khóa học kế toán sản xuất thực hành khai báo...