học kế toán thực tế ở đâu

  1. lephuonglinh9

    nên học kế toán thực tế ở đâu hà nội

    TRUNG TÂM TIN HỌC KẾ TOÁN QUANG MINH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP Các khóa học kế toán: + Kế toán tổng hợp trong DN thương mại, DV + Kế toán tổng hợp trong DN sản xuất + Kế toán tổng hợp trong DN xây dựng + Kế toán tổng hợp trong DN TM, DV, SX + Kế toán tổng hợp trong DN TM, DV từ A – Z...