học kế toán thuế thương mại

  1. C

    LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

    LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA TẠI HÀ NỘI: * Lớp Học kế toán thương mại nội địa - Học phí: 1.400.000đ/hv - Thời gian: 15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30 Khai giảng trong tháng 9 I> Nội dung khóa học kế toán thương mại: Khóa học kế toán thuế...