học kế toán trưởng ở vũng tàu

  1. C

    Địa chỉ học lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG Ở VŨNG TÀU

    Địa chỉ học lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG Ở VŨNG TÀU ******* HOTLINE, ZALO: 0983 86 86 01 cô An,phòng đào tạo ******** Lớp: KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, Doanh nghiệp Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của...